Tips

 • Let op dat in een beëindigingsovereenkomst bij de eindafrekening alle componenten staan waar je nog recht op hebt (denk bv. aan: 13e maand, bonusuitkering). Worden deze niet expliciet genoemd en andere componenten wel (zoals bijvoorbeeld het vakantiegeld), zal hieruit opgemaakt worden dat het recht op de andere componenten vervalt.

Na beëindiging van het dienstverband dient door de werkgever een eindafrekening te worden opgemaakt. Dit is niets meer of minder dan dat de op basis van de arbeidsovereenkomst nog verschuldigde bedragen nog betaald moeten worden. Denk hierbij aan het loon tot de einddatum, het opgebouwde maar nog niet uitbetaalde vakantiegeld en de uitbetaling van niet genoten vakantiedagen.

Deze eindafrekening dient in alle gevallen van ontslag (dus bijvoorbeeld ook bij een ontslag op staande voet) te worden betaald. In geval van een beëindiging met wederzijds goedvinden kunnen over de inhoud van deze eindafrekening echter specifieke afspraken worden gemaakt.

Je dient altijd na te gaan of de eindafrekening correct is opgemaakt. Is het juiste aantal vakantiedagen uitbetaald? En is ook de vakantietoeslag meegenomen?

Indien het een beëindiging met wederzijds goedvinden betreft, kan het raadzaam zijn om in de beëindigingsovereenkomst de inhoud van de eindafrekening te specificeren (het exacte saldo aan uit te keren vakantiedagen, de nog uit te betalen 13e maand, etc.), zodat je later geen discussie krijgt over de hoogte van één van deze onderdelen.

Verder geldt dat de inhoud van de eindafrekening in geval van een beëindiging met wederzijds goedvinden een onderhandelpunt kan zijn. Vaak wordt door de werkgever bijvoorbeeld voorgesteld om overeen te komen dat eventuele openstaande vakantiedagen geacht worden voor het einde van het dienstverband te zijn opgenomen. Deze worden dan dus niet meer uitbetaald. Niet in alle gevallen is dat echter redelijk en kan daar dus over onderhandeld worden. Dit geldt tevens voor nog uit te keren bonussen, eindejaarsuitkeringen, etc.

 • Ontslagpakketten.nl kan voor jou toetsen of het niet uitbetalen van bepaalde arbeidsvoorwaarden bij einde dienstverband redelijk is.
 • Ontslagpakketten.nl kan voor jou toetsen of de bepaling omtrent de eindafrekening correct staat geformuleerd in de beëindigingsovereenkomst.
 • Ontslagpakketten
  'Basis'

  € 250,-
  •          Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst
  •         › Ontslagpakket Ontslag op staande voet
 • Ontslagpakketten
  'Op maat'

  € 650,-
  •         Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst
  •          Ontslagpakket Ontslag op staande voet