Aanvraagprocedure

1. Je vraagt je ontslagpakket aan via het aanvraagformulier
2. Je ontvangt een ontvangstbevestiging met factuur
3. Je maakt het verschuldigde bedrag over naar het rekeningnummer vermeld op de factuur
4. Je uploadt of mailt de volgende (scans of kopieën van) documenten:

Voor alle ontslagpakketten:

  • Arbeidsovereenkomst
  • Recente salarisstrook
  • Ontslagdossier (alles wat betrekking heeft op je ontslag: functioneringsgesprekken, mails, gespreksverslagen etc.)
  • Eventueel: een eigen toelichting

Extra bij Beëindigingsovereenkomst:

  • Beëindigingsvoorstel/-overeenkomst

Extra bij Ontslag op staande voet:

  • Ontslagbrief en eventuele waarschuwingsbrieven

Aanvraagformulier

Ik ontvang graag het volgende pakket:


 Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst Basis Ontslagpakket Beëindigingsovereenkomst Op Maat Ontslagpakket Ontslag op staande voet Basis Ontslagpakket Ontslag op staande voet Op Maat